sự kiện nổi bật

Tin tức thị trường
Lực mua dần quay trở lại - thị trường đồng liệu đã kết thúc việc tạo đáy? Thị trường đồng trong khoảng 1 tuần trở lại đây đang có dấu hiệu phục hồi từ mức thấp nhất trong vòng gần 2 năm do tác động của cung cầu. Tuy nhiên, giá đồng hiện đang chịu sự chi...
Công nghệ mới
Công nghệ sản xuất
Sản phẩm mới
Dây hoán vị CTC
Hotline: 84-28-3755 9188
Zalo: